Mediační výcvik

JEDNODENNÍ SEMINÁŘ PRO KAŽDODENNÍ PRAXI

Právo a mediace

Jste zapsaným mediátorem nebo se jím chcete stát. Pročetli jste si zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (ZoM), orientujete se v něm, ale stále máte otázky. Jak to udělat v praxi? O čem musím klienty poučit? Jak široká je má povinnost mlčenlivosti? Kde je mediace kromě ZoM ještě upravena, tedy čím se musím řídit?

První setkání s mediátorem

Jak klienty seznámit s rozdílem mezi prvním nařízeným setkáním s mediátorem a samotnou mediací a jak a kdy si nastavit vhodnou smluvní sazbu.

Smlouva o provedení mediace

Co obsahuje, jaké jsou její zákonné náležitosti i tipy na doporučená rozšiřující smluvní ujednání.

Mediační dohoda

Jak má vypadat a jak se mohou projevovat její nejrůznější obsahová zaměření (se zvláštním zřetelem k dohodě o narovnání).

Dokumenty a potvrzení

Jaké dokumenty jako mediátor spolupodepisujete, či je vaší povinností je vyhotovit. Jaká potvrzení máte povinnost vystavit stranám konfliktu, soudům či jiným orgánům.

Více informací

pro koho

✅ zapsaný mediátor ✅ advokát-mediátor ✅ mediátor, který se chce stát zapsaným mediátorem

kdy

úterý 5. listopadu 2019, od 9.00 do 16.30

kde

Praha, adresa bude upřesněna

cena

1.800 Kč

lektor

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Tomáš Horáček působí na Právnické fakultě UK v Praze, a to jak na katedře obchodního práva, tak také na Centru mimosoudního řešení sporů, které vede. Podílel se na přípravě zákona o mediaci. Je spoluautorem komentáře k zákonu o mediaci (Wolters Kluwer, 2019) a řady dalších publikací a článků. Působí jako zkušební komisař pro zkoušky mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory. Je zprostředkovatelem a rozhodcem kolektivních sporů zapsaným na listině zprostředkovatelů a rozhodců u Ministerstva práce a sociálních věcí CŘ. Působí jako rozhodce u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a u Fotbalové asociace ČR. Je členem pracovní skupiny pro přípravu novelizace zákona o mediaci působící při Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Máte další otázky, na které potřebujete odpověď?