Mediační výcvik

komplexní a praktická

Příprava na zkoušku mediátora

Nachystejte se na zkoušku mediátora s těmi nejzkušenějšími lektory! Během několika víkendů získáte komplexní informace o průběhu zkoušky od lektorů, kteří zároveň působí jako zkouškoví komisaři. Veškeré získané znalosti budete moci současně otestovat v rámci modelových kauz.

První částí kurzu je příprava na teoretickou zkoušku, konkrétně seznámení se s její systematikou. V rámci kurzu s lektory proberete jednotlivé otázky se zaměřením na ty nejvíce problémové, jako je například mlčenlivost mediátora. Tyto teoretické znalosti využijete nejen v písemné části zkoušky, ale i při sebereflexi ústní části zkoušky, kde se zkušební komisaři mnohdy na otázky tohoto typu doptávají.

 

 

Hlavní část kurzu se věnuje ústní zkoušce mediátora. Budete se s lektory věnovat úvodnímu slovu mediátora, technikám aktivního naslouchání, odhalování pozic, zájmů a společného zájmu, struktuře procesu, práci s emocemi a dalším nezbytným aspektům úspěšné mediace. Velký prostor je na výcviku určen modelovým kauzám, včetně závěrečné sebereflexe. Můžete si tedy vyzkoušet mediaci tak, jak bude probíhat při zkoušce.

29. 8. – Příprava na písemnou část 

7. – 8. 9- Příprava na ústní část

21. – 22. 9. – Příprava na ústní část

28. – 29. 9. – Modelové kauzy

Více informací

kdy

29.8., 7.-8.9., 21.-22.9., 28.-29.9. - vždy 9:00 - 17:30

kde

PRAHA: Novákových 2381/32a, 180 00, Praha 8, Palmovka

cena

21.900 Kč (bez DPH)

lektor


Mgr. Robin Brzobohatý

Robin patří k nejzkušenějším mediátorům v České republice. Od roku 2006 působil v roli mediátora v bezmála 1 000 mediačních kauz (což dělá cca 3 000 hodin mediace). V současné chvíli působí jako vedoucí mediačního programu na Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně. Byl zakladatelem Mediačního Centra Olomouc, kde dosud působí jako kmenový rodinný mediátor. Je také zkušebním komisařem Ministerstva Spravedlnosti ČR pro zkoušku mediátora podle zákona 202/2012 Sb. o mediaci. Od roku 2014 Robin působí jako lektor mediace ve společném programu Humboldtovy Univerzity v Berlíně a Tulane Law School, New Orleans v jejich programu International Summer School on Dispute Resolution.

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 

Tomáš Horáček působí na Právnické fakultě UK v Praze, a to jak na katedře obchodního práva, tak také na Centru mimosoudního řešení sporů, které vede. Podílel se na přípravě zákona o mediaci. Je spoluautorem komentáře k zákonu o mediaci (Wolters Kluwer, 2019) a řady dalších publikací a článků. Působí jako zkušební komisař pro zkoušky mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory. Je zprostředkovatelem a rozhodcem kolektivních sporů zapsaným na listině zprostředkovatelů a rozhodců u Ministerstva práce a sociálních věcí CŘ. Působí jako rozhodce u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a u Fotbalové asociace ČR. Je členem pracovní skupiny pro přípravu novelizace zákona o mediaci působící při Ministerstvu spravedlnosti ČR.

PhDr. Lenka Poláková

Lenka Poláková je zapsanou mediátorkou, zakladatelkou a vedoucí Mediačního Centra Olomouc (www.mcol.cz), kde působí jako kmenový rodinný mediátor (více než 2500 mediačních hodin z ní dělá jednoho z nejvytíženějších českých mediátorů). Dále více než 14 let pracuje s rodinami v jejich rozpadu. Byla vybrána jako jedna ze dvou českých účastníků mezinárodního výcviku v mediaci pro řešení přeshraničních rodinných sporů (Training for Trainers in International Family Mediation - Brusel) a v tuto chvíli patří do sítě Evropských mezinárodních mediátorů (Network of Crossborder Mediators www.crossbordermediator.eu). Lenka je také absolventkou výcviku v transformativní mediaci u zakladatele tohoto směru mediace - Josepha Folgera a má mezinárodní certifikaci v Transformativní mediaci u ISCT.

Přihláška

Přihlašte se ještě dnes a zajistěte si své místo včas

Chcete se nás na něco zeptat?