Mediační výcvik

komplexní a praktická

Příprava na zkoušku mediátora

Zkouška mediátora – nachystejete se na ni s těmi nejzkušenějšími lektory! Během několika víkendů se dozvíte, jak co nejlépe mediovat a veškeré znalosti budete moci současně otestovat v rámci modelových kauz.

První částí kurzu je příprava na teoretickou zkoušku, konkrétně seznámení se s její systematikou. V rámci kurzu s lektory proberete jednotlivé otázky se zaměřením na ty nejvíce problémové. Tyto teoretické znalosti využijete nejen v písemné části zkoušky, ale i při sebereflexi ústní části zkoušky, kde se zkušební komisaři mnohdy na otázky tohoto typu doptávají.

Hlavní část kurzu se věnuje ústní zkoušce mediátora. Budete se s lektory věnovat úvodnímu slovu mediátora, technikám aktivního naslouchání, odhalování pozic, zájmů a společného zájmu, struktuře procesu, práci s emocemi a dalším nezbytným aspektům úspěšné mediace. Velký prostor je na výcviku určen modelovým kauzám, včetně závěrečné sebereflexe.

 

Kurz probíhá ve třech víkendech, vždy  bezprostředně před termínem mediačních zkoušek (tedy v září, v lednu a v květnu). Budeme se setkávat každý den od 9:00 do 16:30.

I. víkend. – Praha

Příprava na písemnou a ústní část

II. víkend. – Olomouc

Příprava na ústní část a modelové kauzy

III. víkend. – Praha

Modelové kauzy  

Kurz nenahrazuje základní výcvik v mediaci. Kurz je tedy  primárně určen zájemcům, kteří již mají základní vzdělávání v mediaci a v mediačních technikách absolvováno a chtějí si své dovednosti prohloubit

Cílem kurzu je intenzivní nácvik mediace před vykonáním teoretické a praktické zkoušky mediátora. Kurz je zaměřen na „vyladění formy“ před temínem zkoušky tak, aby forma kulminovala právě v době, kdy bude zkouška vykonávána.

Více informací

kdy

PODZIM: 7. - 8.9., 21. - 22.9., 28. - 29.9. ZIMA: 4. - 5. 1., 18. - 19. 1., 25. - 26. 1. JARO: 9. - 10. 5., 23. - 24. 5., 30. - 31. 5.

kde

PRAHA: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40 Staré Město OLOMOUC: bude upřesněno

cena

21.900 Kč - Po individuální domluvě je možné se zúčastnit i pouze některých víkendů. Napište nám na info@mediacnivycvik.cz.

lektor


Mgr. Robin Brzobohatý

Robin patří k nejzkušenějším mediátorům v České republice. Od roku 2006 působil v roli mediátora v bezmála 1 000 mediačních kauz (což dělá cca 3 000 hodin mediace). V současné chvíli působí jako vedoucí mediačního programu na Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně. Byl zakladatelem Mediačního Centra Olomouc, kde dosud působí jako kmenový rodinný mediátor. Je také zkušebním komisařem Ministerstva Spravedlnosti ČR pro zkoušku mediátora podle zákona 202/2012 Sb. o mediaci. Od roku 2014 Robin působí jako lektor mediace ve společném programu Humboldtovy Univerzity v Berlíně a Tulane Law School, New Orleans v jejich programu International Summer School on Dispute Resolution.

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 

Tomáš Horáček působí na Právnické fakultě UK v Praze, a to jak na katedře obchodního práva, tak také na Centru mimosoudního řešení sporů, které vede. Podílel se na přípravě zákona o mediaci. Je spoluautorem komentáře k zákonu o mediaci (Wolters Kluwer, 2019) a řady dalších publikací a článků. Působí jako zkušební komisař pro zkoušky mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory. Je zprostředkovatelem a rozhodcem kolektivních sporů zapsaným na listině zprostředkovatelů a rozhodců u Ministerstva práce a sociálních věcí CŘ. Působí jako rozhodce u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a u Fotbalové asociace ČR. Je členem pracovní skupiny pro přípravu novelizace zákona o mediaci působící při Ministerstvu spravedlnosti ČR.

PhDr. Lenka Poláková

Lenka Poláková je zapsanou mediátorkou, zakladatelkou a vedoucí Mediačního Centra Olomouc (www.mcol.cz), kde působí jako kmenový rodinný mediátor (více než 2500 mediačních hodin z ní dělá jednoho z nejvytíženějších českých mediátorů). Dále více než 14 let pracuje s rodinami v jejich rozpadu. Byla vybrána jako jedna ze dvou českých účastníků mezinárodního výcviku v mediaci pro řešení přeshraničních rodinných sporů (Training for Trainers in International Family Mediation - Brusel) a v tuto chvíli patří do sítě Evropských mezinárodních mediátorů (Network of Crossborder Mediators www.crossbordermediator.eu). Lenka je také absolventkou výcviku v transformativní mediaci u zakladatele tohoto směru mediace - Josepha Folgera a má mezinárodní certifikaci v Transformativní mediaci u ISCT.

Přihláška

Přihlašte se ještě dnes a zajistěte si své místo včas

Chcete se nás na něco zeptat?