Mediační výcvik

pravidelný praktický kurz

 (dvoudenní)

Nácvikové víkendy

Připravujete se na zkoušky mediátora na Ministerstvu spravedlnosti České republiky? Máte již za sebou mediační výcvik, mediační techniky pro vás nejsou cizím slovem, několikrát jste si již mediaci vyzkoušeli jak v roli strany, tak v roli mediátora, mediační teorii už znáte z několika knih… a přesto cítíte, že ještě potřebujete trénink a zkušenosti

 

Přesně pro vás je určen tento pravidelný intenzivní přípravný kurz. V průběhu dvou dní si vyzkoušíte mediaci v modelu, který probíhá na státních zkouškách při Ministerstvu spravedlnosti České republiky, a dostanete zpětnou vazbu od zkušeného lektora a zjistíte, zda jste připraveni zkoušku absolvovat

Více informací

kdy

19. - 20. 10. (Praha)
16. - 17. 11. (Olomouc)
22 - 23. 2. (Praha)
21. - 22. 3. (Praha)
18. - 19. 4. (Olomouc)

kde

Praha, Olomouc - konkrétní místo bude upřesněno před začátkem víkendu.

cena

6.950 Kč
Při včasném přihlášení do 14 dní před začátkem víkendu (tedy do 5.10., 2.11., 8.2., 7.3., 14.4.) a zadání slevového kódu NACVIK pouze 4.950 Kč.

lektor


Mgr. Robin Brzobohatý

Robin patří k nejzkušenějším mediátorům v České republice. Od roku 2006 působil v roli mediátora v bezmála 1 000 mediačních kauz (což dělá cca 3 000 hodin mediace). V současné chvíli působí jako vedoucí mediačního programu na Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně. Byl zakladatelem Mediačního Centra Olomouc, kde dosud působí jako kmenový rodinný mediátor. Je také zkušebním komisařem Ministerstva Spravedlnosti ČR pro zkoušku mediátora podle zákona 202/2012 Sb. o mediaci. Od roku 2014 Robin působí jako lektor mediace ve společném programu Humboldtovy Univerzity v Berlíně a Tulane Law School, New Orleans v jejich programu International Summer School on Dispute Resolution.

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 

Tomáš Horáček působí na Právnické fakultě UK v Praze, a to jak na katedře obchodního práva, tak také na Centru mimosoudního řešení sporů, které vede. Podílel se na přípravě zákona o mediaci. Je spoluautorem komentáře k zákonu o mediaci (Wolters Kluwer, 2019) a řady dalších publikací a článků. Působí jako zkušební komisař pro zkoušky mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory. Je zprostředkovatelem a rozhodcem kolektivních sporů zapsaným na listině zprostředkovatelů a rozhodců u Ministerstva práce a sociálních věcí CŘ. Působí jako rozhodce u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a u Fotbalové asociace ČR. Je členem pracovní skupiny pro přípravu novelizace zákona o mediaci působící při Ministerstvu spravedlnosti ČR.

PhDr. Lenka Poláková

Lenka Poláková je zapsanou mediátorkou, zakladatelkou a vedoucí Mediačního Centra Olomouc (www.mcol.cz), kde působí jako kmenový rodinný mediátor (více než 2500 mediačních hodin z ní dělá jednoho z nejvytíženějších českých mediátorů). Dále více než 14 let pracuje s rodinami v jejich rozpadu. Byla vybrána jako jedna ze dvou českých účastníků mezinárodního výcviku v mediaci pro řešení přeshraničních rodinných sporů (Training for Trainers in International Family Mediation - Brusel) a v tuto chvíli patří do sítě Evropských mezinárodních mediátorů (Network of Crossborder Mediators www.crossbordermediator.eu). Lenka je také absolventkou výcviku v transformativní mediaci u zakladatele tohoto směru mediace - Josepha Folgera a má mezinárodní certifikaci v Transformativní mediaci u ISCT.

Chcete se nás na něco zeptat?