komplexní a praktická

Příprava na zkoušku mediátora

Zkouška mediátora – nachystejte se na ni s těmi nejzkušenějšími lektory! Během několika víkendů se dozvíte, jak co nejlépe mediovat a veškeré znalosti budete moci současně otestovat v rámci modelových kauz.

První částí kurzu je příprava na teoretickou zkoušku, konkrétně seznámení se s její systematikou. V rámci kurzu s lektory proberete jednotlivé otázky se zaměřením na ty nejvíce problémové. Tyto teoretické znalosti využijete nejen v písemné části zkoušky, ale i při sebereflexi ústní části zkoušky, kde se zkušební komisaři mnohdy na otázky tohoto typu doptávají.

Hlavní část kurzu se věnuje ústní zkoušce mediátora. Budete se s lektory věnovat úvodnímu slovu mediátora, technikám aktivního naslouchání, odhalování pozic, zájmů a společného zájmu, struktuře procesu, práci s emocemi a dalším nezbytným aspektům úspěšné mediace. Velký prostor je na výcviku určen modelovým kauzám, včetně závěrečné sebereflexe.

 

Kurz probíhá ve třech víkendech, vždy  bezprostředně před termínem mediačních zkoušek (tedy v září, v lednu a v květnu). Budeme se setkávat každý den od 9:00 do 16:30.

I. víkend.

  • sobota dopoledne: krátké a intenzivní zopakování mediačních technik a procesu mediace + Modelové kauzy
  • neděle: Modelové kauzy

II. víkend. – Modelové kauzy

III. víkend. Modelové kauzy  

Kurz nenahrazuje základní výcvik v mediaci. Kurz je tedy  primárně určen zájemcům, kteří již mají základní vzdělávání v mediaci a v mediačních technikách absolvováno a chtějí si své dovednosti prohloubit

Cílem kurzu je intenzivní nácvik mediace před vykonáním teoretické a praktické zkoušky mediátora. Kurz je zaměřen na „vyladění formy“ před termínem zkoušky tak, aby forma kulminovala právě v době, kdy bude zkouška vykonávána.

Více informací

kdy


ZIMA: BUDE VYPSÁNO

kde

PRAHA: Opatov Park, Líbalova 1, 149 00

cena

23.900 Kč

lektoŘI


JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 

Tomáš Horáček působí na Právnické fakultě UK v Praze, a to jak na katedře obchodního práva, tak také na Centru mimosoudního řešení sporů, které vede. Podílel se na přípravě zákona o mediaci. Je spoluautorem komentáře k zákonu o mediaci (Wolters Kluwer, 2019) a řady dalších publikací a článků. Je zprostředkovatelem a rozhodcem kolektivních sporů zapsaným na listině zprostředkovatelů a rozhodců u Ministerstva práce a sociálních věcí CŘ. Působí jako rozhodce u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a u Fotbalové asociace ČR. Je členem pracovní skupiny k mediaci působící při Ministerstvu spravedlnosti ČR.

PhDr. Lenka Poláková

Lenka Poláková je zapsanou mediátorkou, zakladatelkou a vedoucí Mediačního Centra Olomouc (www.mcol.cz), kde působí jako kmenový rodinný mediátor (více než 2500 mediačních hodin z ní dělá jednoho z nejvytíženějších českých mediátorů). Dále více než 14 let pracuje s rodinami v jejich rozpadu. Byla vybrána jako jedna ze dvou českých účastníků mezinárodního výcviku v mediaci pro řešení přeshraničních rodinných sporů (Training for Trainers in International Family Mediation - Brusel) a v tuto chvíli patří do sítě Evropských mezinárodních mediátorů (Network of Crossborder Mediators www.crossbordermediator.eu). Lenka je také absolventkou výcviku v transformativní mediaci u zakladatele tohoto směru mediace - Josepha Folgera a má mezinárodní certifikaci v Transformativní mediaci u ISCT.

Mgr. Ing. Veronika Vrábel Porteš, ACIArb

Veronika je od roku 2019 zapsanou mediátorkou na seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor Mezinárodní vztahy a diplomacie a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci spolku Studentská mediace Praha na Právnické fakultě Univerzity Karlovy organizovala přednášky s mediátory a tzv. Mediační tréninky, určené studentům Právnické fakulty Univerzity Karlovy i široké veřejnosti, v rámci které poskytovala zpětnou vazbu na modelové mediace a pomáhala trénovat studentům připravujícím se ke zkouškám na mediátora.

Mgr. Tereza Hanajová

Tereza je zapsanou mediátorkou se zkušenostmi ve facilitativní a transformativní mediaci a se vzděláním v České republice a ve Velké Británii. Mimo tohoto kurzu školí nejrůznější skupiny, například peer mediátory v rámci školní mediace, nebo patentové zástupce v rámci budování IP Mediačního centra. Tereza se taktéž podílí na výuce mediace na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a věnuje se mezinárodním soutěžím, jak v roli soudce, tak například jako koučka pražského mediačního týmu na soutěž CDRC Vienna.

Přihláška

Přihlašte se ještě dnes a zajistěte si své místo včas

Chcete se nás na něco zeptat?