Mediační výcvik

pravidelný praktický kurz

 (dvoudenní)

Nácvikové víkendy

Připravujete se na zkoušky mediátora na Ministerstvu spravedlnosti České republiky? Máte již za sebou mediační výcvik, mediační techniky pro vás nejsou cizím slovem, několikrát jste si již mediaci vyzkoušeli jak v roli strany, tak v roli mediátora, mediační teorii už znáte z několika knih… a přesto cítíte, že ještě potřebujete trénink a zkušenosti

 

Přesně pro vás je určen tento pravidelný intenzivní přípravný kurz. V průběhu dvou dní si vyzkoušíte mediaci v modelu, který probíhá na státních zkouškách při Ministerstvu spravedlnosti České republiky, a dostanete zpětnou vazbu od zkušeného lektora a zjistíte, zda jste připraveni zkoušku absolvovat

Více informací

kdy

Podle časových preferencí účastníků.

kde

ONLINE, v prostředí Google Meets.

cena

4.950 Kč za jeden víkend

lektor


Mgr. Robin Brzobohatý, PhD.

Robin patří k nejzkušenějším mediátorům v České republice. Od roku 2006 působil v roli mediátora v bezmála 1 000 mediačních kauz (což dělá cca 3 000 hodin mediace). V současné chvíli působí jako vedoucí mediačního programu na Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně. Byl zakladatelem Mediačního Centra Olomouc, kde dosud působí jako kmenový rodinný mediátor. Je také zkušebním komisařem Ministerstva Spravedlnosti ČR pro zkoušku mediátora podle zákona 202/2012 Sb. o mediaci. Od roku 2014 Robin působí jako lektor mediace ve společném programu Humboldtovy Univerzity v Berlíně a Tulane Law School, New Orleans v jejich programu International Summer School on Dispute Resolution.

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 

Tomáš Horáček působí na Právnické fakultě UK v Praze, a to jak na katedře obchodního práva, tak také na Centru mimosoudního řešení sporů, které vede. Podílel se na přípravě zákona o mediaci. Je spoluautorem komentáře k zákonu o mediaci (Wolters Kluwer, 2019) a řady dalších publikací a článků. Je zprostředkovatelem a rozhodcem kolektivních sporů zapsaným na listině zprostředkovatelů a rozhodců u Ministerstva práce a sociálních věcí CŘ. Působí jako rozhodce u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a u Fotbalové asociace ČR. Je členem pracovní skupiny k mediaci působící při Ministerstvu spravedlnosti ČR.

PhDr. Lenka Poláková

Lenka Poláková je zapsanou mediátorkou, zakladatelkou a vedoucí Mediačního Centra Olomouc (www.mcol.cz), kde působí jako kmenový rodinný mediátor (více než 2500 mediačních hodin z ní dělá jednoho z nejvytíženějších českých mediátorů). Dále více než 14 let pracuje s rodinami v jejich rozpadu. Byla vybrána jako jedna ze dvou českých účastníků mezinárodního výcviku v mediaci pro řešení přeshraničních rodinných sporů (Training for Trainers in International Family Mediation - Brusel) a v tuto chvíli patří do sítě Evropských mezinárodních mediátorů (Network of Crossborder Mediators www.crossbordermediator.eu). Lenka je také absolventkou výcviku v transformativní mediaci u zakladatele tohoto směru mediace - Josepha Folgera a má mezinárodní certifikaci v Transformativní mediaci u ISCT.

Mgr. Ing. Veronika Vrábel Porteš

Veronika je od roku 2019 zapsanou mediátorkou na seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor Mezinárodní vztahy a diplomacie a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci spolku Studentská mediace Praha na Právnické fakultě Univerzity Karlovy organizovala přednášky s mediátory a tzv. Mediační tréninky, určené studentům Právnické fakulty Univerzity Karlovy i široké veřejnosti, v rámci které poskytovala zpětnou vazbu na modelové mediace a pomáhala trénovat studentům připravujícím se ke zkouškám na mediátora.

Chcete se nás na něco zeptat?