komplexní a praktický

Akreditovaný Základní výcvik mediace

Chcete se stát mediátory v nejrozšířenějším mediačním přístupu v ČR? Uvažujete o zkouškách mediátora podle zákona 202/2012 Sb., o mediaci, a chcete mít výraznou šanci uspět? 

Pak pro Vás mají autoři jedné z nejpraktičtějších a nejvíce oceňovaných učebnic mediace Rukověť mediátora aneb co je nutné znát nejenom ke zkouškám mediátora (Wolters Kluwer, 2015) připravený výcvik ve facilitativní mediaci v rozsahu 80 hodin.

Po jeho absolvování budete znát teoretická východiska mediace a budete mít základní mediační dovednosti, které tvoří platformu pro další profesní specializaci a rozvoj.

Základní výcvik je komplexní kombinací teoretického úvodu do mediace a nácviků, které vás připraví na zkoušku mediátora i do praxe.

Především se s Vámi ve výcviku zaměříme na:

Porozumění konfliktu

Jeho teorii ve facilitativní mediaci, cyklům, členění a fázím. Naučíte se konflikt analyzovat a přiřazovat k němu vhodné metody řešení.

Efektivní komunikace, komunikační techniky

Jejich zásady, složky a jejich využití. Naučíte se používat základní i fakultativní komunikační techniky mediátora.

Informace – emoce - proces

aneb Mediační triangl, principy a fáze mediace. Naučíte se, podle čeho identifikovat, v jaké fázi mediace se strany nachází a jak plynule navazovat do dalších fází s využitím modelu mediačního trianglu.

Témata, pozice, zájmy

Podrobný rozbor a nácvik práce s informačním rozměrem konfliktu. Naučíte využívat hypotézy mediátora, přechod od témat k pozicím, zájmům a předmětu jednání.

Emoce, kritika a obviňování

Naučíte se identifikovat mocenskou nerovnováhu mezi stranami a techniky jejího vyvažování. Budete umět efektivně snížit napětí mezi stranami, aby byly schopné se přesunout od soupeření ke spolupráci.

Proces mediace a jeho zvládání

Naučíte se, jak postupovat v prvním setkání se stranami, možnosti vyhodnocování procesu mediace.

Více informací

Víkendy


I. | Konflikt, analýza konfliktu v rovině pozice x zájmy, spor x problém, přechod Téma - Pozice – Zájmy – Předměty jednání
I. | Facilitativní mediace (proces) a mediátor, Principy a pravidla mediace, Fáze mediace: a. Příprava, b. Proceska, c. Předmětka, d. Emočka, e. Řešička f. Finálka, Etický rámec mediace, Tvorba dohod v mediaci, práce s emocemi v mediaci

II. | Právní rámec mediace, podoby využití mediace (zapsaný mediátor, OSVČ, zákon o sociálních službách, probační a mediační služba)
II. | Komunikační techniky, nácviky: a. empatické porozumění, b. aktivní naslouchání c. dotazování, Nácvik modelových situací – rozvojová zpětná vazba

III. |
Ukotvení v mediační teorii, Teorie a praxe zkoušek zapsaného mediátora, Nácvik modelových situací – rozvojová zpětná vazba
III. | Nácvik modelových situací – rozvojová zpětná vazba

IV. | Nácvik modelových situací – rozvojová zpětná vazba
IV. | Nácvik modelových situací – rozvojová zpětná vazba

V. | Nácvik modelových situací – rozvojová zpětná vazba
V. | Nácvik modelových situací – rozvojová zpětná vazba, ukončení výcviku, předání certifikátů

vždy 9:00 - 16:30,

Léto 2024: 7.-9.6. (pá-ne), 20.-21.6. (čt-pá), 15.-19. 7. (po-pá) (PRAHA)
Podzim 2024: 5.-6. 10. (so-ne), 19.-20.10. (so-ne), 2.-3. 11. (pá-ne), 9.-10.11. (so-ne), 23.-24.11. (PRAHA)

cena

36.900 Kč

lektoři


JUDr. Ing. Veronika Vrábel Porteš, ACIArb

Veronika je od roku 2019 zapsanou mediátorkou na seznamu mediatorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky a IP mediátorkou IP Mediačního centra Praha. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor Mezinárodní vztahy a diplomacie, a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Mediovala případy od 25.000 Kč do 250.000.000 Kč, zaměřuje se na řešení obchodních, pracovních a civilních sporů. O mediaci pravidelně píše na LinkedInu či Instagramu či pravidelně přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, Vysoké škole ekonomické nebo na konferencích.

Mgr. Tereza Hanajová

Tereza je zapsanou mediátorkou se zkušenostmi ve facilitativní a transformativní mediaci a se vzděláním v České republice a ve Velké Británii. Mimo tohoto kurzu školí nejrůznější skupiny, například peer mediátory v rámci školní mediace, nebo patentové zástupce v rámci budování IP Mediačního centra. Tereza se taktéž podílí na výuce mediace na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a věnuje se mezinárodním soutěžím, jak v roli soudce, tak například jako koučka pražského mediačního týmu na soutěž CDRC Vienna

Mgr. Robin Brzobohatý

Robin patří k nejzkušenějším mediátorům v České republice. Od roku 2006 působil v roli mediátora v bezmála 1 000 mediačních kauz (což dělá cca 3 000 hodin mediace). V současné chvíli působí jako vedoucí mediačního programu na Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně. Byl zakladatelem Mediačního Centra Olomouc, kde dosud působí jako kmenový rodinný mediátor. Je také zkušebním komisařem Ministerstva Spravedlnosti ČR pro zkoušku mediátora podle zákona 202/2012 Sb. o mediaci. Od roku 2014 Robin působí jako lektor mediace ve společném programu Humboldtovy Univerzity v Berlíně a Tulane Law School, New Orleans v jejich programu International Summer School on Dispute Resolution.

PhDr. Lenka Poláková

Lenka Poláková je zapsanou mediátorkou, zakladatelkou a vedoucí Mediačního Centra Olomouc (www.mcol.cz), kde působí jako kmenový rodinný mediátor (více než 2500 mediačních hodin z ní dělá jednoho z nejvytíženějších českých mediátorů). Dále více než 14 let pracuje s rodinami v jejich rozpadu. Byla vybrána jako jedna ze dvou českých účastníků mezinárodního výcviku v mediaci pro řešení přeshraničních rodinných sporů (Training for Trainers in International Family Mediation - Brusel) a v tuto chvíli patří do sítě Evropských mezinárodních mediátorů (Network of Crossborder Mediators www.crossbordermediator.eu). Lenka je také absolventkou výcviku v transformativní mediaci u zakladatele tohoto směru mediace - Josepha Folgera a má mezinárodní certifikaci v Transformativní mediaci u ISCT.


JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 

Tomáš Horáček působí na Právnické fakultě UK v Praze, a to jak na katedře obchodního práva, tak také na Centru mimosoudního řešení sporů, které vede. Podílel se na přípravě zákona o mediaci. Je spoluautorem komentáře k zákonu o mediaci (Wolters Kluwer, 2019) a řady dalších publikací a článků. Je zprostředkovatelem a rozhodcem kolektivních sporů zapsaným na listině zprostředkovatelů a rozhodců u Ministerstva práce a sociálních věcí CŘ. Působí jako rozhodce u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a u Fotbalové asociace ČR. Je členem pracovní skupiny k mediaci působící při Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Přihláška

Přihlašte se ještě dnes a zajistěte si své místo včas

Chcete se nás na něco zeptat?