komplexní a praktický

Základní výcvik mediace

Chcete se stát mediátory v nejrozšířenějším mediačním přístupu v ČR? Uvažujete o zkouškách mediátora podle zákona 202/2012 Sb., o mediaci, a chcete mít výraznou šanci uspět? 

Pak pro Vás mají autoři jedné z nejpraktičtějších a nejvíce oceňovaných učebnic mediace Rukověť mediátora aneb co je nutné znát nejenom ke zkouškám mediátora (Wolters Kluwer, 2015) připravený výcvik ve facilitativní mediaci v rozsahu 80 hodin.

Po jeho absolvování budete znát teoretická východiska mediace a budete mít základní mediační dovednosti, které tvoří platformu pro další profesní specializaci a rozvoj.

Základní výcvik je komplexní kombinací teoretického úvodu do mediace a nácviků, které vás připraví na zkoušku mediátora i do praxe.

Především se s Vámi ve výcviku zaměříme na:

Porozumění konfliktu

Jeho teorii ve facilitativní mediaci, cyklům, členění a fázím. Naučíte se konflikt analyzovat a přiřazovat k němu vhodné metody řešení.

Efektivní komunikace, komunikační techniky

Jejich zásady, složky a jejich využití. Naučíte se používat základní i fakultativní komunikační techniky mediátora.

Informace – emoce - proces

aneb Mediační triangl, principy a fáze mediace. Naučíte se, podle čeho identifikovat, v jaké fázi mediace se strany nachází a jak plynule navazovat do dalších fází s využitím modelu mediačního trianglu.

Témata, pozice, zájmy

Podrobný rozbor a nácvik práce s informačním rozměrem konfliktu. Naučíte využívat hypotézy mediátora, přechod od témat k pozicím, zájmům a předmětu jednání.

Emoce, kritika a obviňování

Naučíte se identifikovat mocenskou nerovnováhu mezi stranami a techniky jejího vyvažování. Budete umět efektivně snížit napětí mezi stranami, aby byly schopné se přesunout od soupeření ke spolupráci.

Proces mediace a jeho zvládání

Naučíte se, jak postupovat v prvním setkání se stranami, možnosti vyhodnocování procesu mediace.

Více informací

Víkendy


I. | Konflikt, analýza konfliktu v rovině pozice x zájmy, spor x problém, přechod Téma - Pozice – Zájmy – Předměty jednání
I. | Facilitativní mediace (proces) a mediátor, Principy a pravidla mediace, Fáze mediace: a. Příprava, b. Proceska, c. Předmětka, d. Emočka, e. Řešička f. Finálka, Etický rámec mediace, Tvorba dohod v mediaci, práce s emocemi v mediaci

II. | Právní rámec mediace, podoby využití mediace (zapsaný mediátor, OSVČ, zákon o sociálních službách, probační a mediační služba)
II. | Komunikační techniky, nácviky: a. empatické porozumění, b. aktivní naslouchání c. dotazování, Nácvik modelových situací – rozvojová zpětná vazba

III. |
Ukotvení v mediační teorii, Teorie a praxe zkoušek zapsaného mediátora, Nácvik modelových situací – rozvojová zpětná vazba
III. | Nácvik modelových situací – rozvojová zpětná vazba

IV. | Nácvik modelových situací – rozvojová zpětná vazba
IV. | Nácvik modelových situací – rozvojová zpětná vazba

V. | Nácvik modelových situací – rozvojová zpětná vazba
V. | Nácvik modelových situací – rozvojová zpětná vazba, ukončení výcviku, předání certifikátů

vždy 9:00 - 16:30,

Jaro 2024: 8.-10.3. (pá-ne), 23.-24.3. (so-ne), 5.-7.4. (pá-ne), 20.-21. 4. (so-ne) (PRAHA)
Léto 2024: 7.-9.6. (pá-ne), 20.-21.6. (čt-pá), 15.-19. 7. (po-pá) (PRAHA)
Podzim 2024: 4.-6. 10. (pá-ne), 19.-20.10. (so-ne), 1.-3. 11. (pá-ne), 9.-10.11. (so-ne) (PRAHA)

cena

do 31. 12. 2023: 33.900 Kč
od 31. 12. 2023: 36.900 Kč

lektoři


Mgr. Robin Brzobohatý

Robin patří k nejzkušenějším mediátorům v České republice. Od roku 2006 působil v roli mediátora v bezmála 1 000 mediačních kauz (což dělá cca 3 000 hodin mediace). V současné chvíli působí jako vedoucí mediačního programu na Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně. Byl zakladatelem Mediačního Centra Olomouc, kde dosud působí jako kmenový rodinný mediátor. Je také zkušebním komisařem Ministerstva Spravedlnosti ČR pro zkoušku mediátora podle zákona 202/2012 Sb. o mediaci. Od roku 2014 Robin působí jako lektor mediace ve společném programu Humboldtovy Univerzity v Berlíně a Tulane Law School, New Orleans v jejich programu International Summer School on Dispute Resolution.

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 

Tomáš Horáček působí na Právnické fakultě UK v Praze, a to jak na katedře obchodního práva, tak také na Centru mimosoudního řešení sporů, které vede. Podílel se na přípravě zákona o mediaci. Je spoluautorem komentáře k zákonu o mediaci (Wolters Kluwer, 2019) a řady dalších publikací a článků. Je zprostředkovatelem a rozhodcem kolektivních sporů zapsaným na listině zprostředkovatelů a rozhodců u Ministerstva práce a sociálních věcí CŘ. Působí jako rozhodce u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a u Fotbalové asociace ČR. Je členem pracovní skupiny k mediaci působící při Ministerstvu spravedlnosti ČR.

PhDr. Lenka Poláková

Lenka Poláková je zapsanou mediátorkou, zakladatelkou a vedoucí Mediačního Centra Olomouc (www.mcol.cz), kde působí jako kmenový rodinný mediátor (více než 2500 mediačních hodin z ní dělá jednoho z nejvytíženějších českých mediátorů). Dále více než 14 let pracuje s rodinami v jejich rozpadu. Byla vybrána jako jedna ze dvou českých účastníků mezinárodního výcviku v mediaci pro řešení přeshraničních rodinných sporů (Training for Trainers in International Family Mediation - Brusel) a v tuto chvíli patří do sítě Evropských mezinárodních mediátorů (Network of Crossborder Mediators www.crossbordermediator.eu). Lenka je také absolventkou výcviku v transformativní mediaci u zakladatele tohoto směru mediace - Josepha Folgera a má mezinárodní certifikaci v Transformativní mediaci u ISCT.

Mgr. Ing. Veronika Vrábel Porteš, ACIArb

Veronika je od roku 2019 zapsanou mediátorkou na seznamu mediatorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor Mezinárodní vztahy a diplomacie. V rámci spolku Studentská mediace Praha na Právnické fakutě Univerzity Karlovy organizovala přednášky s mediátory a tzv. Mediační tréninky, určené studentům Právnické fakulty Univerzity Karlovy i široké veřejnosti, v rámci které poskytovala zpětnou vazbu na modelové mediace a pomáhala trénovat studentům připravujícím se ke zkouškám na mediátora.

Mgr. Tereza Hanajová

Tereza je zapsanou mediátorkou se zkušenostmi ve facilitativní a transformativní mediaci a se vzděláním v České republice a ve Velké Británii. Mimo tohoto kurzu školí nejrůznější skupiny, například peer mediátory v rámci školní mediace, nebo patentové zástupce v rámci budování IP Mediačního centra. Tereza se taktéž podílí na výuce mediace na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a věnuje se mezinárodním soutěžím, jak v roli soudce, tak například jako koučka pražského mediačního týmu na soutěž CDRC Vienna.

Přihláška

Přihlašte se ještě dnes a zajistěte si své místo včas

Chcete se nás na něco zeptat?