JEDNODENNÍ SEMINÁŘ PRO KAŽDODENNÍ PRAXI

Právo a mediace

Jste zapsaným mediátorem nebo se jím chcete stát. Pročetli jste si zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (ZoM), orientujete se v něm, ale stále máte otázky. Jak to udělat v praxi? O čem musím klienty poučit? Jak široká je má povinnost mlčenlivosti? Kde je mediace kromě ZoM ještě upravena, tedy čím se musím řídit?

První setkání s mediátorem

Jak klienty seznámit s rozdílem mezi prvním nařízeným setkáním s mediátorem a samotnou mediací a jak a kdy si nastavit vhodnou smluvní sazbu.

Smlouva o provedení mediace

Co obsahuje, jaké jsou její zákonné náležitosti i tipy na doporučená rozšiřující smluvní ujednání.

Mediační dohoda

Jak má vypadat a jak se mohou projevovat její nejrůznější obsahová zaměření (se zvláštním zřetelem k dohodě o narovnání).

Dokumenty a potvrzení

Jaké dokumenty jako mediátor spolupodepisujete, či je vaší povinností je vyhotovit. Jaká potvrzení máte povinnost vystavit stranám konfliktu, soudům či jiným orgánům.

Více informací

pro koho

✅ zapsaný mediátor ✅ advokát-mediátor ✅ mediátor, který se chce stát zapsaným mediátorem

kdy

Termín pro vás vypíšeme po individuální domluvě. Napište nám na info@mediacnivycvik.cz.

kde

Praha, adresa bude upřesněna

cena

2.150 Kč

lektor

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Tomáš Horáček působí na Právnické fakultě UK v Praze, a to jak na katedře obchodního práva, tak také na Centru mimosoudního řešení sporů, které vede. Podílel se na přípravě zákona o mediaci. Je spoluautorem komentáře k zákonu o mediaci (Wolters Kluwer, 2019) a řady dalších publikací a článků. Je zprostředkovatelem a rozhodcem kolektivních sporů zapsaným na listině zprostředkovatelů a rozhodců u Ministerstva práce a sociálních věcí CŘ. Působí jako rozhodce u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a u Fotbalové asociace ČR. Je členem pracovní skupiny k mediaci působící při Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Přihláška

Přihlašte se ještě dnes a zajistěte si své místo včas

Máte další otázky, na které potřebujete odpověď?